Drodzy bracia i siostry! Stoimy u progu XX Zebrania Generalnego. Jego zasadniczym i głównym tematem jest misyjność. Ten temat podejmuje też Pallotyńska Niedziela Misyjna. Z tego powodu zapraszam Was niniejszym pismem, do wspólnotowego i osobistego radosnego świętowania życia na naszych misjach pallotyńskich.

W tym roku Pallotyńska Niedziela Misyjna będzie obchodzona 3 października.Pozwólmy się dotknąć Duchowi Świętemu i podejmijmy z jeszcze większym entuzjazmem zaproszenie Jezusa: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja Was posyłam” (J 20, 21) dla „ożywiania wiary i rozpalania miłości”.
Bądźmy Apostołami Jezusa w świecie, który się zmienia. Regia Świętej Rodziny, nasza misyjna wspólnota z Rwandy i Demokratycznej Republiki Konga, przedstawia nam zadziwiające świadectwo jej misyjnego zaangażowania. W załączniku są teksty i zdjęcia. Życzę wszystkim owocnej celebracji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej.

ks. Gilberto Orsolin SAC
Sekretarz Generalny ds. Misji

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę