84. Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, w tym roku przypada 24 października i jest obchodzony pod hasłem Budowanie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla misji. Z tej okazji pragnę przekazać Wam serdeczne wyrazy wdzięczności za współpracę w pallotyńskim dziele ewangelizacji i za wszystkie ofiary, jakimi umacniacie naszą posługę w krajach misyjnych i reewangelizowanych. Bóg zapłać za wszelkie dary duchowe i materialne, szczególnie za ofiary na misje przesłane w okresie wakacyjnym. W intencjach przez Was nadesłanych odprawiliśmy Msze św. podczas pieszych pielgrzymek do Ostrej Bramy i na Jasną Górę.

Od wielu lat Ojciec Święty ogłasza orędzie na Światowy Dzień Misyjny prezentując podstawowe zasady ewangelizacji. W tym roku Benedykt XVI przypomina, że świadomość powołania do głoszenia Ewangelii przynagla nie tylko poszczególnych wierzących, lecz całe diecezje i wspólnoty parafialne do pełnej odnowy i stałego otwierania się na współpracę misyjną pomiędzy Kościołami, aby w sercu każdego człowieka, każdego narodu, wszystkich kultur, ras i narodów stale podejmowana była misja głoszenia Ewangelii. Nasi misjonarze, wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła w Afryce, Ameryce Łacińskiej, na Antylach i w krajach postkomunistycznych, angażują się w dzieło ewangelizacji jednocześnie pamiętając o zaszczepieniu charyzmatu pallotyńskiego na tych terenach. To zadanie wiąże się z formowaniem miejscowych kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Wszystkie etapy formacji do kapłaństwa przeszedł ks. Pierre Dibi Kofii SAC, pierwszy pallotyn pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej. Podczas uroczystości święceń kapłańskich w Abidjanie 3 lipca br. dołączył on do grona 2,5 tys. pallotynów obecnych w 47 krajach świata.

Drodzy Przyjaciele! Tworzenie wspólnoty kościelnej ma kluczowe znaczenie dla ewangelizacji w krajach misyjnych. Polscy pallotyni budują jedność wiernych i podnoszą poziom godnego życia mieszkańców najuboższych krajów Afryki i Ameryki Łacińskiej. Wizytując pallotyńskie placówki miałem okazję przyjrzeć się ich pełnej poświęcenia pracy w trudnych, a czasami beznadziejnych warunkach, szczególnie w małych wioskach w Rwandzie i Wybrzeżu Kości Słoniowej, gdzie do jednej parafii przynależy 30 osad rozrzuconych na terenie ok. 50 km kwadratowych. Doświadczyłem, jak ważnym elementem posługiwania jest miejsce, w którym można się wspólnie modlić. W wielu wioskach spotkania odbywają sie w małych prowizorycznych kaplicach. Misjonarz z Wybrzeża Kości Słoniowej, br. Zbigniew Kłos SAC pisze, że w kaplicach zbudowanych z bambusowego drewna oblepionego gliną, nakrytego słomą lub liśćmi palmy szybko przeciekają dachy, robaki zjadają drewno, a wysoka wilgotność niszczy materiał. Na odnawianie i należytą konserwację potrzeba różnych środków. Mieszkańcy wiosek nie są w stanie przygotować nawet skromnego pomieszczenia, gdzie mogliby gromadzić się na liturgię i regularne katechezy, stąd prośba o pomoc w wybudowaniu kaplic skonstruowanych z najtańszego dostępnego budulca. Chcielibyśmy wesprzeć ich wysiłki, zwracając się do Was o wsparcie finansowe, aby liturgia i przyjmowanie sakramentów świętych mogło odbywać się w godnych warunkach. Gorąco polecam Wam tę sprawę i proszę, abyście w miarę możliwości, pomogli w realizacji zamierzenia.

 Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Jest to czas szczególnej pamięci o naszych bliskich, którzy odeszli do wieczności. Przez cały listopad będziemy modlić się za zmarłych, codziennie odprawiając 24 Msze św. w podanych przez Was intencjach, które prosimy wypisać na załączonych druczkach.

Niech błogosławiony czas rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego jeszcze bardziej ożywi nas duchem wytrwałości i wspaniałomyślności we wspieraniu misji. Maryi, Królowej Różańca Świętego, powierzajmy potrzeby bliźnich, a pracującym na misjach wypraszajmy łaski do odważnego głoszenia Słowa Bożego.
Misjonarze, według słów Orędzia Misyjnego Benedykta XVI, jako awangarda głosicieli Ewangelii, winni cieszyć się przyjaźnią, bliskością i wsparciem każdego wierzącego. Niech Bóg, który miłuje radosnego dawcę, da im duchowy zapał i głęboką radość.

Drodzy Współpracownicy, pallotyńscy misjonarze doświadczają Waszej stałej życzliwości i przyjaźni przez modlitwę, ofiarowane cierpienia i pomoc materialną. Pozostaję Wam ogromnie wdzięczny za wspieranie ich zapału ewangelizacyjnego i polecam Bogu Wasze intencje wypraszając obfite błogosławieństwo dla Was i Waszych bliskich.

Ks. Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę