SEKRETARIAT MIS. Aktualności Msze święte Listopadowe

Msze święte Listopadowe

Drodzy Przyjaciele Misji,
listopad sprzyja refleksji nad życiem, przemijaniem i śmiercią. Pomaga również wznieść myśli do Boga, który jest Panem całego naszego czasu i wieczności. Przysłaliście nam, Drodzy Dobrodzieje, swoje intencje modlitewne, które przedstawiamy Bogu przez cały listopad 2017 r., sprawując codziennie 24 Msze święte. Złożona z tej okazji ofiara zostanie przeznaczona na wsparcie działań pomocowych dla poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję za hojną pomoc ludziom potrzebującym pokoju oraz godnego życia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi za to zaangażowanie i pomoc w dziełach misyjnych i dla Ukrainy. Ogarniamy modlitwą Was, Waszych bliskich oraz poleconych Zmarłych.

Z wyrazami szacunku
ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE SĄ CODZIENNIE W WASZYCH INTENCJACH,
MIĘDZY INNYMI ZA:

Za zmarłych: Jadwigę i Wojciecha Wilk, Michała Milkowskiego, Stanisława Szklarz, Genowefę i Wacława Bohuszko, Michała, Annę Misiewicz, Lesława, Rozalię, Fabiana Bucma i zmarłych z rodziny.

Za ś.p. Helenę, Zygmunta, Piotra, Natalię i Jana Kózka, Katarzynę i Adama Filipowicz, Katarzynę, Adama, Stanisława, Tadeusza, Stanisławę, Albina, Aleksandrę, Leona i Stefanię Wojda, Adama Gąsior, Małgorzatę, Józefa, Kazimierza i Mariana Migdał, Wiesławę, Ryszarda i Sabinę Granos, Ewę Szpotowicz, Franciszka i Cecylię Choroś, Eugenię Dąbrowską oraz Ewę Sońta.

Za zmarłych: Zofia, Jadwiga, Czesław, Mirosław, Ela, Franciszek, Stanisława, Barbara, Stefan, Anna, Paweł, Piotr, Alicja, Izabela, Zbigniew,  Roman, Danuta, Stefania, Stanisław,  Iza, Józef, Stanisława, Zdzisław, Piotr,  Sebastian i dusze zmarłych z rodziny : Moszczyńskich, Chirkowskich, Mikuczyńskich, Sęndrowskich, Widziewicz, Miłaszewicz, Goceł, Osieckich, Lachowicz, Brakonieckich, Godlewskich, Curyłło, Kowalskich, Pliszków, Oleksik, Szlagów, Kondraczyk Sowińskich, Gołębiowskich, Wanda, Zbigniew, Elżbieta, Piotr, Danuta, Wojciech, Zofia, Piotr, Marcin, Barbara, Jan, Barbara, Anna, Irena, Tadeusz, Barbara, Wanda, Władysław, Krzysztof, Jonakowskich, Annę, Irka, Ele, Małgosię, Jarka, księży, biskupów, siostry zakonne , krewnych, znajomych, sąsiadów, i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Za śp. Zofię i Izydora Hołomek, syna Jana, Salomeę Riedel, syna Franciszka, Agnieszki i Klemensa Piszczan, 4 synów, 2 synowe, dusze w czyśćcu cierpiące.

Za śp. Zofię, Helenę i Antoniego Recław i Antoniego Drewa. Za zmarłych z rodziny Recław, Drewa, Zalewskich i Walkusz. Za śp. Ewę Majk. Za dusze w czyśćcu cierpiące i za te, o których nikt nie pamięta.

Za każdą jedną duszę czyśćcową z mojej rodziny, pokoleń - aby każda jedna opuściła czyściec i weszła do Nieba. Za każdą jedną duszę czyśćcową - o szczęście Nieba. O opróżnienie czyśćca.

O nawrócenie grzeszników. Za każdego jednego niewierzącego, aby odczuł w sercu miłość Boga Ojca. O opiekę i ochronę dla Kasi, Filipa, Mai i Alika; o Miłosierdzie Boże dla nich. O mądrość dla Filipa i potrzebne łaski w nauce. O opiekę i prowadzenie przez Maryję dla o. Łukasza, o zdrowie i ochronę. O łaski potrzebne dla mnie podczas pisania pracy. O opiekę Maryi i wszystkich Świętych dla mojej szkoły: dzieci, nauczycieli i obsługi. Za Ojczyznę, Prezydenta i rządzących - o mądrość i siły potrzebne. O pomoc w nawróceniu dla Stefana, Elżbiety, Kasi.  O triumf Niepokalanego Serca Maryi w duszy, rodzinie, parafii, Ojczyźnie i na świecie. O wypełnienie się planów Maryi Królowej Pokoju. Za wszystkie osoby, które mam w swoim sercu. Podziękowanie Matce Bożej za opiekę i łaski, jakie od Niej otrzymałam. Aby Matka Boża Cudownego Medalika obdarzyła o. Łukasza najbardziej potrzebnymi łaskami oraz tymi, o które nikt nie prosi Jej, aby go otuliła swoją najczulszą opieką.

Bliskich Zmarłych Bronisława, Mirosława, Helenę, Stanisława Ambrożków. Agnieszkę, Piotra Kapustów. Zmarłych z Rodzin Ambrożków, Kapustów, Bohr, Jaroszów, Szymczyków.

Za zmarłych: Gerharda Baron, Franciszka Potempa, Augustyna Potempa, Elżbietę Ofiera, Marię i Karola Nokert, Otto i Ellę Nokert, Agnieszkę i Wacława Baron, Leo i Erikę Firen, Ernestnę i Jerzego Grzywok, Za zmarłych z rodzin: Baron, Franik, Potempa, Chlubek, Furch, Firen, Kiszka, Grzywok, Nokert, Sosna.

O wieczne odpoczywanie dla dusz zmarłych rodziców z obu stron oraz za dusze zmarłych członków rodzin: Drągowskich, Jankowskich, Mastalskich i Teliszewskich.

Za Świętej Pamięci: Jana Bartoszka, Franciszkę i Antoniego Rochna, Brata Stanisława Rochna z rodziną, Annę i Ludwika Napierskich, Franciszkę i Stanisława Bartoszek.

Za Ś.P. Papieża Jana Pawła II, wielkiego misjonarza naszych czasów, w intencji Ś.P Mariana Pęcherczyka w trzecią rocznicę śmierci, i wszystkich zmarłych z rodziny, w intencji zmarłych misjonarek i misjonarzy, za wszystkie duszę cierpiące w czyśćcu.

O życie wieczne dla: Jana, Heleny, Antoniego, Stanisławy, Mariana, Eugenii, Franciszka, Franciszki, Marka, Leszka, Alberta, Józefa, Józefy, Leokadii, Franciszka, Julianny, Feliksa, Michaliny, Wiktora oraz wszystkich bliskich zmarłych.

Z Rodziny Kowalczyk: śp. Mateusza, śp. Walerię, śp. Józefa, śp. Antoniego, śp. Jana, śp. Helenę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Żelaznych: śp. Jadwigę, śp. Eugeniusza, śp. Grażynę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Stachurów: śp. Tadeusza i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Staszkiewiczów: śp. Hubertę, śp. Longina i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Skwarów: śp. ks. Antoniego oraz jego Rodziców i inne osoby z jego rodziny, Z Rodziny Wiszniewskich: śp. Barbarę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Michalczyków: śp. Celinę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Marcinkowskich: śp. Henrykę i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Wardasów i Mazurów, Z Rodziny Kasprzyk: Przemysława i innych zmarłych z rodziny, Z Rodziny Durlej: Mariannę i innych zmarłych z rodziny. Wszystkich Zmarłych Przodków i osoby z rodziny, których imion nie znam, a które potrzebują modlitwy.

Wszystkich Zmarłych Znajomych, Przyjaciół, Nauczycieli, Profesorów, Kapłanów, Zakonników i Siostry Zakonne oraz Osoby Świeckie Konsekrowane, osoby, które umarły w sposób tragiczny bez ostatniego namaszczenia. Wszystkich Zmarłych, którzy potrzebują modlitwy.

Proszę o miłosierdzie, łaskę nieba dla śp.: Michał Wędzikowski, Teresa i Jan Marciniak, Bożena Grabowska, Janina Matuszak, Irena Wasilewska, dla zmarłych z rodziny Drellaków i Łykowskich, śp.- rodzice - Paweł i Magdalena Fojut, rodzeństwo: Edward, Franciszek, Jerzy i Lidia Fojut oraz Teresa Szurnicka, zmarli z rodziny: Fojut, Łacinnik, Rzoska i Troka, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Miłosiernemu Bogu polecam zmarłych: śp. Annę, Andrzeja, Bronisława, Stanisławę Dźwierzyńskich, Mieczysława, Bronisława Rejman, Wiktorię, Katarzynę, Władysława Pudłów, Helenę, Jana Kuczmów Annę, Marcina, Ludwika Tamów.